FIRST LEGO League na Slovensku - tím

Tím

Predstavujeme vám tím ľudí, ktorí pre vás súťaž FIRST LEGO League usilovne pripravujú.

V strednej Európe - teda pre krajiny Česká Republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko súťaž centrálne koordinuje a pripravuje neziskové združenie Hands on Technology v Lipsku.

Organizáciu súťaže zastrešuje pre všetky regióny Slovenska občianske združenie FLL Slovensko.

Organizácia jednotlivých regionálnych kôl prebieha v spolupráci s regionálnymi partnermi v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Petržalke, Poprade, Žiari nad Hronom a Žiline.